Håndfastgøres til pejsen

Hvorfor kommer der røg ud af pejsen?

Oplever du, at der kommer røg ud af pejsen, når du skal lægge nyt brænde i? Der kan være flere årsager til, at dette sker, og det behøver ikke være en fejl ved selve brændeovnen. Vi giver dig overblik over de forskellige mulige årsager og ting, du kan gøre for at undgå røgudslag fra pejsen.

Derfor kommer der røg ud af pejsen

Skorstenen er pejsens motor, og den fungerer, så længe luften i skorstenen er varmere end luften udendørs. Derved skabes der et godt aftræk, der suger røgen fra pejsen ud gennem skorstenen. Hvis temperaturen er lavere i skorstenen end udendørs, vil aftrækket gå den modsatte vej og give nedslag. Det kan ske ved store og hurtige udsving i temperaturen i udeluften. Men der kan også være andre årsager som vindforhold, undertryk i rummet, fejl på skorstenen, skorstensrørets længde, forkert måde at fyre på eller dårligt træ.

Du kan gøre følgende for at undgå røgudslag fra pejsen:

Åbn lågen til brændeovnen forsigtigt med hånden

Åbn lågen forsigtigt, når du lægger træ i pejsen

Når der kommer røg ud af pejsen, mens lågen er åben, kalder vi det røgudslag. Vi anbefaler, at du åbner døren forsigtigt for at udligne trykket i brændeovnen, når du vil lægge træ i den. Hvis du åbner lågen for hurtigt, trækker du røgen ud i rummet. Hvis der fortsat kommer røg ud i rummet, efter at du har åbnet lågen forsigtigt, kan der være andre årsager til, at det sker. Se vores beskrivelse nedenfor.

Jøtul F 233 sort brændeovn i moderne lavenergihus

Nye velisolerede huse giver undertryk i rummet

Nye huse er meget velisolerede. Det vil sige, at der kommer meget lidt luft ind i boligen uden om det balancerede ventilationsanlæg. Det kan give undertryk i rummene (der trækkes mere luft ud, end der kommer ind), hvis du bruger en kraftig emhætte i køkkenet og/eller støvsuger stuen og samtidig fyrer i pejsen, så risikerer du, at luftstrømmen i skorstenen reverseres, og røgen slår ind i lokalet. Løsningen kan være en aftræksventilator øverst på skorstensrøret, eller en separat lufttilførsel ind til pejsen.

Gammelt murstensrør

Fejl på skorstenen og for kort skorstensrør

Røgudslag kan også skyldes fejl på skorstenen eller skorstenstilslutning som røgrør og murbøsning. Hvis tværsnittet er for lille, vil det ikke kunne transporteres nok luft og røg ud gennem skorstensrøret, selv om der er godt aftræk.

Hvis der er revner i skorstensrøret, kan det medføre, at dets funktion med at trække røgen ud ikke fungerer godt nok.

Rørets længde kan også påvirke aftrækket i pejsen. Hvis skorstensrøret er for kort, kan det give dårlige og ustabile aftræksforhold, da der er en klar sammenhæng mellem aftræk og skorstenens højde.

Ved nogle af disse årsager til dårligt aftræk anbefaler vi, at du beder den nærmeste forhandler om at se på, hvad der kan gøres med skorstenen.

Pibe om vinteren

Vejr- og vindforhold kan give dårligt aftræk

Det skal i praksis være nemmere at tænde op, når det er koldt udenfor. Når den varme luften fra brændeovnen går op i skorstenen og erstattes af kold luft udefra, får luften opdrift, som skaber godt aftræk i skorstenen. Hvis det blæser meget udenfor, kan vindretningen være med til enten at give bedre eller ringere aftræk. Det kan enten give ekstra sug i skorstensrøret og bedre aftræk eller blæse ned i skorstenen og give dårligt aftræk. En skorstenshætte kan være løsningen på dette, og den fås hos den nærmeste forhandler.

Fyr korrekt – med tørt træ!

Det er selvfølgelig også at foretrække, at der fyres korrekt op i pejsen eller brændeovnen, da det også kan være afgørende for røg- og soddannelse i pejsen. Det er vigtigt at fyre med tørt og fint kløvet træ i brændeovnen, at have luftventilen/-erne åbne og at tænde op fra toppen. Så kommer brændeovnen hurtigere op på driftstemperatur, hvor røg og gasser forbrændes.

 

Vi viser dig, hvordan du fyrer korrekt