Hvidt hus med skorsten

Hvordan kan vi løse problematikken med svævestøv?

Vi ved altså, at løsningen på svævestøvsproblemet er at udskifte gamle ikke-rentbrændende ovne med nye ildsteder. Men hvordan når vi derhen?

En løsning, kan være at se på Bergen: Efter at det flere gange havde lyst rødt på alle luftkvalitetsmålerne i byen mellem de syv fjelde, som indikerer “betydelig sundhedsrisiko” ved at opholde sig udendørs, iværksatte man initiativer med gode resultater.  Ved at give 5000 kroner i skrotningspræmie for ældre brændeovne, har mange bergensere skiftet til rentbrændende træfyring. Desuden indførte kommunen fra nytår forbud mod brug af ikke-rentbrændende brændeovne “Har du et sådant ildsted, må du ikke bruge det. Det skal enten udskiftes, fjernes, plomberes eller på anden måde sikres mod brug”, skriver kommunen på sin hjemmeside. Og videre: “Både miljøorganisationer og fyringsbranchen ønsker et forbud mod gamle ovne og ønsker, at forbrugerne skal købe nyt”.

I praksis betyder det, at en række gamle umoderne og ikke-rentbrændende brændeovne er forbudt at bruge i kommunen. Hensigten med forbuddet er at sænke udslippet af svævestøv, som kan give farlig luft om vinteren.

I Norge kræver Astma- og allergiforbundet nu, at flere kommuner får lovhjemler, som giver dem ret til at kunne indføre effektive tiltag mod luftforurening, og at de derefter bruger dem.

Opsigtsvækkende resultat om luftkvaliteten i europæiske byer

Resultatet af Bergens tiltag er opsigtsvækkende godt. I en nylig gennemført undersøgelse af EUs miljøagentur (EEA) er Bergen klassificeret som nummer 5 af de 320 europæiske byer, som er undersøgt med hensyn til luftkvalitet. Den allerreneste luft findes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland, mens byer i Polen og Norditalien ifølge klassificeringen hos Det Europæiske Miljøagentur befinder sig nederst på listen. En række europæiske byer har igangsat initiativer for at forbedre luftkvaliteten, og i den nævnte klassificering har 127 af byerne en luft, som regnes som god, mens 73 byer har en dårlig eller meget dårlig luftkvalitet. Den dårlige luftkvalitet kan have fatale konsekvenser for folks sundhed, som vist i en rapport i november 2020 fra EEA. FN fastslår, at mængden af klimagasser fortsætter med at stigeog at klimaændringerne sker hurtigere end antaget.

Ingen udslipskrav betyder ringe klimafokus hos andre producenter

Der er ingen tvivl om, at skadelige partikler i luften er et stort folkesundhedsproblem, og at svævestøv som følge af træfyring i gamle ovne er den største synder. Tyskland har nu taget fat og har fra 2021 indført fyringsforbud for alle ovne produceret før 1995. En udfordring er imidlertid, at der ikke stilles udslipskrav til de nye ovne, der sælges, og som betyder, at mange producenter ikke har dette klimafokus. Der findes heller ingen målinger som dem i Norge, der viser de enorme forskelle, rentbrændende ildsteder har i forhold til de konventionelle ovne.

I mangel på denne viden er der flere lande, som overvejer at indføre et totalforbud mod træfyring – som er en meget indgribende foranstaltning i folks liv. Det er, efter vores opfattelse, mildt sagt mærkeligt, så længe løsningen på udslipsproblemet ligger i en forbrændingsteknologi, som allerede findes.

Clean burn Technology er løsningen!

Konklusionen er, at gamle ikke-rentbrændende ildsteder på kolde vinterdage har en stor del af skylden for svævestøvsproblemerne i større og mindre byer i Europa. Nye rentbrændende brændeovne er løsningen på problemet!

Se vores rentbrændende brændeovne