Mand fyrer i en Jøtul pejs

Miljøbevidst med Clean burn Technology

Takket være kontinuerlig fokus på forskning, udvikling og tests er Jøtul i dag ledende inden for Clean burn Technology. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at være bedst i klassen for rentbrændende brændeovne, pejse og pejseindsatse? Jo, først og fremmest handler det om et bedre klima ved at reducere svævestøv til et minimum. Derefter om forbrugerens økonomi fordi du får mere varme pr. træstykke.

Kravet fra de norske myndigheder til dagens ovne er, at de ikke må slippe mere end 10 gram partikler ud for hvert kg brændt træ – og på den måde er et af verdens strengeste regelsæt knyttet til partikeludslip.

Vi hos Jøtul har imidlertid langt højere klimaambitioner end som så og har udviklet en teknologi, som medfører udslip på under halvdelen af den lovbestemte grænse. Enkelte modeller kan demonstrere et udslip helt nede på 1,9 gram – som ingen andre producenter kan matche.

 

Kravet fra EU/EØS til nutidens ECO design brændeovne er, at de ikke må afgive mere end 5 gram partikler for hvert kilo brændt brænde – og dermed have en af ​​verdens strengeste regler relateret til partikeludledning.

Vi har dog i Jøtul langt højere klimaambitioner end som så med brændeovne, der udleder mindre end halvdelen af ​​lovkravet.

Rene Christensen

Succesfaktoren ligger i forbrændingsprocessen.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

Når træ opvarmes, frigives gasser og partikler. Gamle brændeovne slipper nogle af disse direkte op i røret sammen med varmen, og har en lav virkningsgrad. Princippet for rentbrændende ovne er, at de er bedre isolerede, hvilket øger temperaturen i brændkammeret. Derudover har nyere brændeovne et mere optimeret luftsystem.

Desuden bliver der tilført ekstra, opvarmet luft (oxygen) lige over flammene, som sørger for at det som i gamle ovne var uforbrændte gasser og partikler, også forbrændes på ny. Det giver mindre emissioner gennem røret og øger samtidig effektiviteten og giver mere varme til rummet. Det er disse processer, vi hele tiden forsker i og udvikler for at nærme os den optimale forbrændingsproces.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

Et varemærke til de miljøbevidste

Christensen fremhæver også det faktum, at de fleste, som skal investere i et nyt træbaseret ildsted eller udskifte det gamle, er miljøbevidste. Så er Jøtul et naturligt valg!

Tager ansvar for klimaet

Lige siden lovkravet om rentbrændende ildsteder trådte i kraft i Norge, har vi også arbejdet aktivt i forhold til myndighedsinitiativer, miljømål og sammen med organisationer nationalt og over hele verden for at sprede budskabet om vigtigheden af ren forbrænding.

Bred enighed i fagmiljøer og miljøorganisationer

For lige så sikkert som at træfyring er en væsentlig årsag til udfordringerne med svævestøv, er der bred enighed om, både i fagmiljøer og miljøorganisationer i Norge, at løsningen ligger i at udskifte de gamle ovne med nye rentbrændende brændeovne.

Miljøbevidsthed er god økonomi

At fyre i en pejs eller brændeovn, som giver minimalt med partikeludslip, er meget vigtigt for et sundere klima – og det er naturligvis der, hovedmotivationen ligger for de fleste til at udskifte den gamle brændeovn. Men miljøbevidsthed er også god økonomi.  Fordi mindre varme forsvinder ud af skorstenen og mere overføres til rummet, giver det betydeligt lavere fyringsomkostninger.

Ifølge “Energismart” – et projekt under Naturvernforbundet, der har som mål at gøre det nemmere for dig at foretage energismarte valg i din bolig, får du følgende besparelser med en rentbrændende brændeovn:

  • Hvor en traditionel, ikke-rentbrændende brændeovn kun udnytter 50 % af træet til varme, udnyttes op til 80 % i en rentbrændende brændeovn.
  • En 40-liters sæk med birkebrænde giver i teorien 76 kWh. Når den brændes i en gammel ovn, giver den imidlertid 39 kWh varme til boligen. I en rentbrændende ovn giver den 60 kWh varme til boligen.
  • Dette betyder, at hvis du køber en favn (svarende til 54 fyrreliters sække), så får du 3240 kWh i en rentbrændende brændeovn. I en gammel ovn får du kun 2106 kWh og skal bruge yderligere 29 sække.

Clean burn Technology med flere fordele

Men fordelene stopper ikke der, skorstensfejerne kan rapportere, at der nu er minimalt med sod, der skal fejes, sammenlignet med tidligere. Dette er baseret på norske erfaringer, men vil selvfølgelig være det samme i alle lande, hvor der fyres med træ. Og luftforurenende stoffer, som slippes ud i ét land, kan transporteres i atmosfæren og bidrage til dårlig luftkvalitet i nabolandet. Derfor bør udfordringerne mht. luftforurening være i alles interesse. 

Med vores Clean burn Technology medvirker du med andre ord til et renere miljø, samtidig med at du sparer fyringsomkostninger og kan nyde den rare varme i fulde drag! 

Se alle vores rentbrændende brændeovne