Pige, der bærer brænde

Træfyring – et klimavenligt alternativ!

De allerfleste ønsker at foretage klimavenlige valg på vegne af vores efterkommere. Derfor er det godt at vide, at træ er en fornybar og kortdistanceressource, og at en rentbrændende, træbaseret pejs fra Jøtul er en miljøvenlig varmeform. Det gør det ekstra tilfredsstillende at krybe op i den gode stol foran brændeovnen eller pejsen med en god bog – og bare nyde lyden af de knitrende flammer. Lyden af livskvalitet!

Trygheden og glæden ved at samles omkring flammerne ligger dybt forankret i os – lige siden den spæde start, da ilden blev brugt til at lave mad, holde vilde dyr borte og ikke mindst give lys og varme.

Heldigvis har verden udviklet sig siden dengang. Men de gode følelser, den åbne ild giver, har fulgt os gennem alle generationer. Det fortæller, hvilken ressource bålet repræsenterede for vores forfædre, mange hundredtusinder af år tilbage i tiden. 

En vigtig kulturarv

Indendørs træfyring er med andre ord en kulturarv, som aldrig er gået af mode, selv om behovet for opvarmning af moderne bygninger gradvist har ændret sig gennem nye byggeskikke og tekniske forskrifter. Desuden har brændeovne og pejse været under pres i mange år, fordi de gamle ikke-rentbrændende brændeovne slipper en høj andel sundhedsfarligt svævestøv ud – det vil sige små, luftbårne partikler fra forbrændingsprocessen, som indåndes i lungerne.

Rentbrændende teknologi i kampen mod svævestøv

Svævestøv og anden luftforurening er et stort sundhedsproblem i byer i mange europæiske lande, rapporterer Det Europæiske SundhedskontorDen allerreneste luft findes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland (med Bergen på 5. pladsen), mens særligt polske byer ifølge klassificeringen hos Det Europæiske Miljøagentur befinder sig nederst på listen. En række europæiske byer har igangsat initiativer for at forbedre luftkvaliteten, og i den nævnte klassificering har 127 af byerne en luft, som regnes som god, mens 73 byer har en dårlig eller meget dårlig luftkvalitet.

Siden Norge i 1998 indførte lovkrav om, at alle brændeovne, der sælges i Norge skal være rentbrændende, netop for at reducere luftforureningen, har Jøtul været verdensledende mht. at producere klimavenlige ovne, pejse og pejseindsatse med sin Clean burn Technology”. Takket være store investeringer i forskning og udvikling har virksomheden udviklet en forbrændingsteknologi, som ligger langt under kravet om maks. 10 gram partikler pr. kg. brændt træ, som myndighederne stiller til en rentbrændende ovn.

Bæredygtigt valg med rentbrændende ovn

Enkelte modeller fra Jøtul kan henvise til et partikeludslip så lavt som 1,9 gram – som selv sundheds- og miljømyndighederne omfavner med åbne arme. “Skift til en rentbrændende ovn og allerhelst en “bedste brændeovn” – det vi sige en brændeovn med et meget lavt partikeludslip”, skriver netsiden Luftkvalitet i Norge”, som Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bag.

Rene Christensen

Klimafokusset er en vigtig del af vores samfundsopgave for at bidrage til en bæredygtig klode. Derfor er vi dybt engagerede i at fortælle om vigtigheden af ren forbrænding over hele verden, foruden vores stærke fokus på hele tiden at forbedre produktene.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

- En stor udfordring er, at der ikke er gennemført internationale undersøgelser, som viser, hvor lidt udslip den rentbrændende teknologi giver, og at der ikke stilles udslipskrav til de ovne, der sælges. I mangel på denne viden er det i stedet træfyring generelt – ikke ovnen – der bliver udpeget som problemet.

For lille oxygentilførsel giver høje partikeludslip

Når træ brænder, afgives der gasser. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) ligger halvdelen af energien (varmen) i træet i disse gasser. Princippet bag Clean burn Technology handler derfor om, hvordan træet forbrændes. En stor del af træfyringen sker med for lille oxygentilførsel, noget som giver en ufuldstændig forbrænding og høje udslip af partikler.

FHI skriver, at de gamle brændeovne slipper seks gange så mange partikler ud som nye rentbrændende ovne. Partikeludslippet fra træfyring kan derfor reduceres kraftigt ved at udskifte gamle forurenende ovne med nye rentbrændende udgaver. 

Træfyring er CO2-neutral

Fyring i brændeovn regnes for at være CO2-neutral, da det brændte træ afgiver lige så meget CO2 (drivhusgassen karbondioxid), som det ville have gjort ved forrådnelse i naturen. På denne måde bliver CO2, der frigives under træforbrænding, optaget af træerne og indgår i naturens egen cyklus. Derfor regnes biobrændsel som en vigtig ressource for at kunne leve op til forpligtelserne i Kyoto-aftalen, skriver Varmeprodusentenes Forening

Ifølge Norsk Varme – en forening for hele brændeovnsbranchen i Norge – udnytter nye ovne op til 82 % af energien i et træstykke, mens ovne med en udnyttelsesgrad på 90 % er under udvikling (med Jøtul i spidsen). Til sammenligning udnyttes 80-85 % af energien, som ligger i udbyggede vandløb, mens kulkraft udnytter under 50 % af energien i kul.

Fyr op med god samvittighed!

Norsk Varme skriver, at “Ved at erstatte 5000 kWh strøm fra kulkraftværk med træ/bio, reduceres udslippet af CO2 med 5 tons. Dette svarer til CO2-udslip fra 2 års bilkørsel med drivmiddel”.

Det betyder, at du kan fyre op med god samvittighed, vel vidende at en rentbrændende Jøtul-ovn og rigtig fyring ikke påvirker dit klimaaftryk negativt!

Se vores rentbrændende brændeovne