Pige, der bærer brænde

Træfyring – et klimavenligt alternativ!

De allerfleste ønsker at foretage klimavenlige valg på vegne af vores efterkommere. Derfor er det godt at vide, at træ er en fornybar og kortdistanceressource, og at en rentbrændende, træbaseret pejs fra Jøtul er en miljøvenlig varmeform. Det gør det ekstra tilfredsstillende at krybe op i den gode stol foran brændeovnen eller pejsen med en god bog – og bare nyde lyden af de knitrende flammer. Lyden af livskvalitet!

Trygheden og glæden ved at samles omkring flammerne ligger dybt forankret i os – lige siden den spæde start, da ilden blev brugt til at lave mad, holde vilde dyr borte og ikke mindst give lys og varme.

Heldigvis har verden udviklet sig siden dengang. Men de gode følelser, den åbne ild giver, har fulgt os gennem alle generationer. Det fortæller, hvilken ressource bålet repræsenterede for vores forfædre, mange hundredtusinder af år tilbage i tiden. 

En vigtig kulturarv

Indendørs træfyring er med andre ord en kulturarv, som aldrig er gået af mode, selv om behovet for opvarmning af moderne bygninger gradvist har ændret sig gennem nye byggeskikke og tekniske forskrifter. Desuden har brændeovne og pejse været under pres i mange år, fordi de gamle ikke-rentbrændende brændeovne slipper en høj andel sundhedsfarligt svævestøv ud – det vil sige små, luftbårne partikler fra forbrændingsprocessen, som indåndes i lungerne.

Rentbrændende teknologi i kampen mod svævestøv

Svævestøv og anden luftforurening er et stort sundhedsproblem i byer i mange europæiske lande, rapporterer Det Europæiske SundhedskontorDen allerreneste luft findes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland (med Bergen på 5. pladsen), mens særligt polske byer ifølge klassificeringen hos Det Europæiske Miljøagentur befinder sig nederst på listen. En række europæiske byer har igangsat initiativer for at forbedre luftkvaliteten, og i den nævnte klassificering har 127 af byerne en luft, som regnes som god, mens 73 byer har en dårlig eller meget dårlig luftkvalitet (målt i 2019 og 2020).

Siden Norge i 1998 indførte lovkrav om, at alle brændeovne, der sælges i Norge skal være rentbrændende, netop for at reducere luftforureningen, har Jøtul været verdensledende mht. at producere klimavenlige ovne, pejse og pejseindsatse med sin Clean burn Technology”.

Bæredygtigt valg med rentbrændende ovn

Enkelte modeller fra Jøtul kan henvise til et partikeludslip så lavt som 5 gram – som selv sundheds- og miljømyndighederne omfavner med åbne arme. “Skift til en rentbrændende ovn og allerhelst en “bedste brændeovn” – det vi sige en brændeovn med et meget lavt partikeludslip”, skriver netsiden Luftkvalitet i Norge”, som Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bag.

Rene Christensen

Klimafokusset er en vigtig del af vores samfundsopgave for at bidrage til en bæredygtig klode. Derfor er vi dybt engagerede i at fortælle om vigtigheden af ren forbrænding over hele verden, foruden vores stærke fokus på hele tiden at forbedre produktene.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

For lille oxygentilførsel giver høje partikeludslip

Når træ brænder, afgives der gasser. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) ligger halvdelen af energien (varmen) i træet i disse gasser. Princippet bag Clean burn Technology handler derfor om, hvordan træet forbrændes. En stor del af træfyringen sker med for lille oxygentilførsel, noget som giver en ufuldstændig forbrænding og høje udslip af partikler.

Sådan fyrer du i pejsen

FHI skriver, at de gamle brændeovne slipper seks gange så mange partikler ud som nye rentbrændende ovne. Partikeludslippet fra træfyring kan derfor reduceres kraftigt ved at udskifte gamle forurenende ovne med nye rentbrændende udgaver. 

Klimavenlig varme fra pejsen

Fyring i brændeovn regnes for at være CO2-neutral, da det brændte træ afgiver lige så meget CO2 (drivhusgassen karbondioxid), som det ville have gjort ved forrådnelse i naturen. På denne måde bliver CO2, der frigives under træforbrænding, optaget af træerne og indgår i naturens egen cyklus. Derfor regnes biobrændsel som en vigtig ressource for at kunne leve op til forpligtelserne i Kyoto-aftalen, skriver Varmeprodusentenes Forening. Dette forudsætter også, at den brændeproducent, du køber hos, har fokus på bæredygtigt skovbrug.

Fyr op med god samvittighed!

Norsk Varme skriver, at “Ved at erstatte 5000 kWh strøm fra kulkraftværk med træ/bio, reduceres udslippet af CO2 med 5 tons. Dette svarer til CO2-udslip fra 2 års bilkørsel med drivmiddel”.

Det betyder, at du med god samvittighed kan tænde bålet ved hjælp af en rentbrændende pejs fra Jøtul og den rigtige optænding.

Se vores rentbrændende brændeovne