Mand, der genbruger skrot

Recirkuleret varme fra Jøtul

Genbrug, recirkulation, klimapåvirkning og bæredygtighed. Dette er de kerneværdier, som ligger dybt forankret i vores filosofi, og som sætter præmisserne for, hvordan Jøtul drives i dag, og hvordan vi gør os klar til fremtiden. Det gør det nemmere for forbrugerne at tage miljøvenlige valg, når de skal investere i ny brændeovn eller pejs.

En vigtig del af råvarerne er gamle, genanvendte støbejernsovne, der smeltes om. I princippet bliver de returnerede ovne transporteret ind på fabrikken i den ene ende og kommer ud som moderne, rentbrændende udgaver i den anden ende.

Klimavenlige valg med rentbrændende ovne

Samtidigt gør du klimaet en stor tjeneste ved at skifte til en rentbrændende brændeovn. I Norge blev det i 1998 ved lov fastsat, at alle brændeovne, som sælges i Norge, skal være rentbrændende. En ikke-rentbrændende ovn bidrager med et væsentligt partikeludslip – det sundhedsfarlige svævestøv – gennem skorstenen.

Hvidt hus med skorsten

Som et af de lande i verden med de strengeste krav til partikeludslip henviser vi til tal fra forskningsinstituttet SINTEF, og Statistisk sentralbyrå (SSB), som fortæller, at træfyring en meget større kilde til svævestøv på landsbasis end udslip fra vejtrafik, netop på grund af forureningen fra de gamle ovne.

Luftforurening – udfordring i europæiske byer

Luftforurening forårsaget af træfyring i gamle ovne er selvfølgelig ikke et problem isoleret til Norge. Mange lande i Europa har sat fokus netop på at reducere luftforurening de seneste tiår, og det har resulteret i en forbedret luftkvalitet.  Men luftforurening i nogle europæiske byer udgør fortsat en sundhedsrisiko, skriver Det Europæiske Miljøagentur (EEA).

Vil du tjekke, hvordan luftkvaliteten har været de seneste to år, dér hvor du bor, og sammenligne den med luftkvaliteten i andre byer i hele Europa, kan du bruge EEAs kortviser for luftkvalitet i byer.

Ifølge seniorforsker Susana Lopez-Aparicio fra NILU (Norsk institutt for luftforskning), stiger brugen af træ til opvarmning i Europa. Særligt i lande i Østeuropa og i Grækenland tager man den ældgamle varmekilde i brug pga. dårlig økonomi, og der anvendes mange gamle, ikke-rentbrændende brændeovne. Derfor er det vigtigt at sprede informationer om, hvor vigtigt det er at benytte rentbrændende teknologi og fyre riktig.

Sådan fyrer du rigtigt i pejsen

Kan gøre en stor forskel

Bæredygtighed indebærer bl.a., at vi skal tage hensyn til fremtidige generationer, når vi som forbrugere køber varer og tjenester. Men skal vores personlige klimaregnskab balancere, skal vi også se på, hvor meget karbondioxid (CO2) og hvor mange andre drivhusgasser, vi slipper ud som følge af vores levevis.

Enova, som arbejder for Norges omstilling til lavudslipsamfund, beskriver klimaændringer som en af vor tids største udfordringer. “Som enkeltpersoner kan vi påvirke klimagasudslippene, og små tiltag kan gøre en stor forskel”, skriver de – og henviser netop til udskiftning af brændeovne og montering af pejseindsatse i åbne pejse som et tiltag, der betyder noget.

Miljøbevidst valg med Clean burn Technology

Som et led i virksomhedens klimafokus bruger den mange ressourcer på netop at udvikle brændeovne og pejseindsatse, som minimerer udslippet af partikler. Det har givet os en verdensledende position inden for “Clean burn Technology” – forbrændingsteknologien som sørger for, at mest mulig varme bliver i rummet og mindst mulig forurening op gennem skorstenen.

Vores produkter ligger i gennemsnit et godt stykke under emissionskravet for ECO-design, og der arbejdes løbende på at reducere emissionerne yderligere.

Rene Christensen

Det er vores samfundsansvar at bidrage til et sundere klima og den grønne omstilling. Samtidig giver det os et konkurrenceforspring, fordi stadig flere forbrugere ønsker at foretage deres valg baseret på iljø og bæredygtighed. Vi hjælper dem med at foretage disse valg ved at tilbyde mer miljøvenlige produkter.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

Vi har også et brændende, internationalt engagement i at formidle vigtigheden af rentbrændende træfyringsteknologi i et klima- og sundhedsmæssigt perspektiv og arbejder aktivt med informationer til myndigheder og organisationer over hele verden.

Mere varme pr. træstykke

Med en bedre forbrænding giver vores Clean burn Technology dig også langt mere varme pr. træstykke. Med rigtig fyring skal du kun bruge mindre træ for at få den samme varme som fra en gammel brændeovn. Dermed sparer du ikke kun miljøet – det er også sundt for dankortet!

Konklusion: Efter få år med fyring i en rentbrændende ovn har du tjent din investering hjem. Men det vigtigste er den miljøgevinst, du har givet dine omgivelser og efterkommere!

Se vores rentbrændende brændeovne